Ombygning & Renovering

Ombygning & Renovering

 

Når du ombygger eller renoverer din lejlighed skal du være opmærksom på flere ting.

 

 

Generelt

 

Kræver en ombygning byggetilladelse, skal denne forelægges bestyrelsen inden arbejdet påbegyndes.

 

Udvis hensyn til dine naboer når du bygger om ved at begrænse larm (der er ret lydt i ejendommen) og ved at rydde op efter dig selv. Se husorden.

 

Hvis du lige har købt din lejlighed, bør du sikre, at vådrumssikring er i orden i badeværelse og at der ikke er tilsluttet ulovlige motoriserede emhætter eller udsugninger til ejendommens fællesudsugning. Du kan evt. kontakte sælger for at få udbedret disse ting.

 

 

Badeværelse

 

Ved renovering i badeværelset er det dit ansvar, at gældende love og bestemmelser overholdes. Kontakt de relevante myndigheder, hvis du er i tvivl om, hvad du selv må lave. Du skal være specielt opmærksom på vådrumssikring, og på at der ikke tilsluttes motoriserede udsugninger til fællesudsugningen.

 

Du kan i menuen til venstre se de håndværkere, som ejendommen selv benytter. Kontakt viceværten, hvis dit byggeprojekt involverer lukning af vandet.

 

 

Dørtelefon

 

Afbrydes forbindelsen til dørtelefonen ødelægges hele opgangens dørtelefoninstallation. Omkostningerne til udbedring skal betales af skadevolderen.

 

Fællesantenne-anlægget

 

Fra og med november 2009 kan det gamle fællesantenne-stik afmonteres. Se mere under punktet "TV & Internet" i menuen.

 

 

HPFI fejlstrømsrelæ

 

Det er den enkelte ejers ansvar, at lejlighedens el-installationer er beskyttet med et lovpligtigt HPFI relæ.

 

 

Maling

 

Ved maling af udvendig træ eller murværk skal viceværtens og bestyrelsens anvisninger følges. Dette omfatter også udskiftning af vinduer og døre. Vær opmærksom på at ejendommes blå udendørsfarve er RAL 5009.

 

 

Radiatorer

 

Radiatorer må ikke afmonteres, flyttes eller udskiftes uden forudgående aftale med viceværten.

 

 

Trænger dine døre eller vinduer til at blive malet?

 

Hos viceværten finder du en vedligeholdelsesplan hvori det fremgår hvornår vi forventer at male de udendørs vinduer og døre hos netop dig. Syntes du ikke du kan vente, er du meget velkommen til at låne en slibemaskine, olie, pensler og den rigtige farve blå maling hos viceværten.

 

Du får selvfølgelig malet næste gang det er din tur ifølge vedligeholdelsesplanen – også selvom du selv går i gang inden da. Husk at male med omhu da det vil være ærgeligt med blå klatter på vægge og vinduer.

 

 

Udsugning

 

Det er ikke tilladt at tilslutte en motoriseret emhætte til ejendommes fælles udsugningskanaler. Trykket fra en emhætte vil påvirke udsugningen i de øvrige lejligheder, så mados ender hos naboerne. Spørg forhandleren af emhætter eller viceværten, hvis du er i tvivl om, hvad du skal vælge.

 

Følgende løsninger er tilladt:

 

1. Emhætte med kulfilter uden direkte tilslutning til ejendommens fælles udsugningskanaler.

2. Emhætte uden motor tilsluttet direkte til ejendommens fælles udsugningskanaler.

 

 

Vandlukning

 

Planlagt vandlukning i forbindelse med individuelle arbejder i lejlighederne må kun foretages efter forudgående aftale med ejendommens vicevært. Ved planlagt arbejde, gives opslag i opgangen senest dagen før lukning, så vidt det er muligt også om varighed for lukning. -det henstilles i den forbindelse, at beboerne anvender ejendommens faste VVS-installatør, grundet dennes gode kendskab til ejendommens installationer.

 

 

 

Matrikel 351

Foreningen af lejlighedsejere under matr. nr. 351 Christianshavns Kvarter