Tagterrassen

Tagterrassen

 

Tagterrassen er ca. 300 kvm og er indrettet med et lille toilet, en fællesgrill og 5 store borde med tilhørende stole og bænke. Alt i alt et lille stykke af himlen, og sådan skulle det gerne fortsætte. Derfor gælder følgende, når man opholder sig på tagterrassen:

 

  • Alle beboere er altid velkomne til at bruge tagterrassen

 

  • Ophold udenfor det indhegnede flisebelagte område er ikke tilladt og eventuelle skader faktureres til skadevolder.

 

  • Vær opmærksom på brandfaren, cigaretter må ikke slukkes i plantekasserne.

 

  • En lejlighed er velkommen til at reservere et bord til et selskab. Vil man råde over yderligere bordplads skal man selv tilvejebringe den. Stole kan evt. lånes hos viceværten.

 

  • Alle gæster på tagterrassen skal vise hensyn til hinanden og til naboer. Det gælder også i forhold til musik og larmende adfærd.

 

  • Ryd op efter dig selv og dine gæster!

 

  • Alle har adgang til fællesgrillen. Er alle 4 sektioner allerede tændt, kan andre også grille, hvor der findes ledig plads på den. Det er tilladt at medbringe egen grill, så længe man placerer den, så den ikke antænder plantekasser eller lignende.

 

  • Gasgrillen på taget er privatejet, men alle har lov til at anvende den. Ejerforeningen betaler for gassen - du står selv for at gøre rent efter dig! Kontakt viceværten hvis vi er ved at løbe tør for gas.

 

 

 

Matrikel 351

Foreningen af lejlighedsejere under matr. nr. 351 Christianshavns Kvarter