Vigtig information

 

Vigtig information

 

 

Vis hensyn til dine naboer!

 

Affald

 

 • Vejledning om bortskaffelse af affald findes på opslagstavlen.
 • Storskraldsarealet findes ved siden af den hvide udluftningsskakt i gården. Denne kan benyttes til alm. storskrald.

Sorter venligst dit affald.

 

 

Aviser og reklamer

 

 • Husstandsomdelte reklamer og aviser kan hentes i indgangspartierne og í den sorte boks ved Sofiegade 24.

 

 

Barnevogsrummet

 

 • Barnevogne skal anbringes i rummene ved trappeopgangene. Kontakt viceværten for nøgle.

 

 

Brandveje

 

 • Alle gangarealer og svalegange fungerer som flugtveje og må ikke spærres af cykler, barnevogne eller andet.

 

 

Cykler

 

 • Cykler og knallerter skal parkeres i stativerne. Cykler, som er placeret op ad bygningens facade, fjernes uden ansvar. Fra Christianshavns Voldgade er der to nedgange til cykelparkering i kælderen.

 

 

Dryppende vandhaner og løbende toiletter

 

 • Tænk på miljøet og pengepungen og sørg for at få tætnet dine installationer.

 

 

Dørtelefonen

 

 • Af kriminalpræventive grunde skal man sikre sig, at man kender personen, som ringer på, inden man åbner mellemdøren ved hjælp af dørtelefonen. Vi har tidligere set eksempler på, at tyve har udgivet sig for at være reklame- eller avisomdelere.

 

 

Elevatorer

 

 • Ejendommens elevatorer er til persontransport og skal rengøres hvis de svines til.
 • Hvis elevatoren anvendes til flyttegods, skal der altid være en person i elevator sammen med gods - skader i forbindelse med flytning vil blive faktureret ejer.

 

 

Garagekælder

 

 • Garagekælderen har plads til ca. 35 biler og er privatejet. Viceværten kan formidle kontakt til ejeren.

 

 

Generalforsamling

 

 • Forslag skal indleveres senest 15. februar og kan sendes til bestyrelsen@351.dk eller afleveres hos viceværten.

 

 

Hunde

 

 • Ejendommens vedtægter § 19 siger: "Mindre husdyr, herunder små hunde, må holdes, dog således at disse ikke er til gene for ejendommen eller beboerne".

 

 

Musik & Støj

 

 • Du bedes vise hensyn til dine naboer. Der er meget lydt i ejendommen, og derfor bør musik, støjende computerspil og vaskemaskiner anvendes så de ikke er til gene for andre.

 

 

Parkering i gården

 

 • Parkering i gården er som udgangspunkt forbudt. Håndværkere er undtaget, ligesom tilladelse til korttidsparkering kan gives af viceværten.

 

 

Rygning

 

 • Rygning er forbudt i elevatorer, opgange og i kælderen generelt.

 

 

Vandskader

 

 • Vær opmærksom på skjolder og maling, der skaller af på loft og vægge. Det kan være tegn på en vandskade og skal stoppes hurtigt. Kontakt derfor viceværten eller bestyrelsen omgående.

 

 

Varme & El-målere

 

 • Aflæsningen sker i begyndelsen af maj. Aflæseren kommer to gange. Får aflæseren ikke adgang til en lejlighed, fastsættes varmeforbruget ud fra sidste års varmeforbrug tillagt (+) 20%. Er man forhindret på dagen for aflæsning, bør man aftale at viceværten opbevarer nøgle.
 • Er en varmemåler defekt eller mangler den ved aflæsningen fastsættes forbruget som ved manglende adgang til en lejlighed.
 • Slutopgørelse: Fremgår af regnskabet der fremlægges ved den årlige generalforsamling, og mellemværendet afregnes på september opkrævningen fra AB Boligadministration.

 

 

Trappevask

 

 • Du skal selv feje under din dørmåtte. Ellers bliver gulvet omkring din dør ikke vasket.

 

 

Vaskeriet

 

 • Vaskeriet består af 4 maskiner, 2 tørretumblere, en centrifuge og en rulle. Vaskeriet er åbent alle dage,

men det er kun muligt at vaske i tidsrummet mellem kl. 07.00 - 21.00

 • Se priser i vaskeriet. Rulle er gratis.
 • Sæbe og skyllemiddel skal medbringes
 • Tøjkurvene må ikke fjernes fra vaskeriområdet.
 • Husk at hente tøj i tørrekældrene, når det er tørt. Glemt vasketøj gemmes i max. 3 mån. og kan afhentes hos viceværten.
 • Vask afregnes automatisk via fællesudgifterne - ved at anvende din tag kan du få adgang til forbrug. På forsiden kan du logge ind på hjemmesiden og booke tid.

 

Matrikel 351

Foreningen af lejlighedsejere under matr. nr. 351 Christianshavns Kvarter